Pracuj z nami

Midroc Alucrom jest organizacją zorientowaną na rozwój. Fundament naszej polityki kadrowej stanowią takie priorytety jak: nieustanne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji naszej kadry oraz wzajemne dzielenie się doświadczeniem. Wielu naszych pracowników, z uwagi na swoje wysokie kompetencje zawodowe oraz adaptacyjność, jest cyklicznie delegowanych do pracy w Szwecji. Podczas kilkutygodniowych pobytów współpracują z partnerami biznesowymi Alucrom, poznając i współtworząc tamtejszą kulturę organizacyjną oraz zdobywają doświadczenie w lakiernictwie na wymagającym rynku skandynawskim.

Poza szkoleniami związanymi z nabywaniem umiejętności technicznych nasi pracownicy mają możliwość uczestniczenia w kursach języka angielskiego i szwedzkiego.