System zarządzania zasobami produkcyjnymi

W naszych zakładach używamy wielomodułowego programu informatycznego klasy ERP [z ang. Enterprise Resource Planning]. Dzięki posiadanym funkcjonalnościom zwiększa on automatyzację procesów organizacyjnych oraz stanowi nowoczesne wsparcie w zarządzaniu produkcją.

System ten umożliwia m.in.:

  • monitorowanie wydajności poszczególnych etapów produkcyjnych oraz pracowników;
  • dostęp do dokumentacji technicznej produktu dla pracowników produkcyjnych w formie elektronicznej;
  • skuteczne zarządzanie bazami danych.

Optymalizując proces produkcyjny dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług oferowanych naszym klientom.