Profesjonalny system jakości

Aby sprostać oczekiwaniom klienta pod kątem jakości malowania kluczowa jest dla nas rzetelna analiza potrzeb. Na jej podstawie opracowujemy technologię i planujemy niezbędne zasoby produkcyjne. Naszym pracownikom udostępniamy niezbędne instrukcje a następnie prowadzimy kompleksową kontrolę jakości ich pracy w ramach trzech stanowisk operacyjnych :

  • lakiernik (w trakcie realizowanego procesu nakładania powłoki)
  • brygadzista (poprzez zatwierdzenie efektu pracy lakiernika lub skierowanie detalu do poprawy)
  • kontroler jakości (weryfikacja jakości produktu przed wysyłką do klienta i w razie potrzeby przekazanie detalu do poprawy).

Nasi pracownicy dysponują miernikami grubości powłoki lakierniczej, jej przyległości (tzw. adhezji) oraz ugruntowanym doświadczeniem niezbędnym do oceny wizualnej produktu. Ponadto jakość pracy ściśle decyduje o poziomie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników - zarówno osób odpowiedzialnych za sam proces malowania jak również kontrolę jakości.

Poza standardowymi szkoleniami z zakresu kontroli jakości powłok lakierniczych, komunikacji i zarządzania zespołem produkcyjnym umożliwiamy naszym pracownikom zdobywanie cennego doświadczenia w pracy zagranicą. Nasi lakiernicy i śrutownicy realizują zlecenia dla naszej firmy w Szwecji biorąc udział w projektach o wysokim stopniu złożoności gdzie wymagane są wysokie kwalifikacje.